facebook Лозенец

Общи условия

Регистрация
Процедурата по регистрация на сайта е абсолютно доброволна и безплатна. Регистрацията е необходима само при ползването на определени функционалности на сайта. Сайтът може да бъде разглеждан от ползвателите свободно без регистрация. За да се регистрирате е необходимо да попълните регистрационния  формуляр, който се намираТУК
Полетата, които задължително следва да бъдат попълнени са отбелязани със звездичка. При успешно приключване на регистрацията ползвателят ще получи потребителско име и парола, с които ще може да влиза в създадения му в сайта профил.
 
Общи
Чрез електронна поръчка от онлайн магазина могат да бъдат закупувани единствено и само тези стоки, които системата позволява да бъдат добавяни в пазарската кошница на ползвателя. Цялата информация относно предлаганите за продажба чрез онлайн магазина стоки включително, но не само технически характеристики, гаранционни условия, начин на употреба и т.н. е предоставена от производителя, респективно от вносителя на съответната стока, като SOS Locksmith Лозенец не носи, каквато и да е отговорност, при невярно, неправилно или неточно представена информация, вярна информация представена по заблуждаващ начин, при разминаване между представеното фактическо и действителното положение, както и при печатни грешки.
 
Цени
Всички представени на сайта/онлайн магазина цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им, като SOS locksmith Лозенец си запазва правото, без предупреждение, да ги променя по всяко време. Представените на сайта/онлайн магазина цени на стоки са крайни и включват всички данъци и такси без цената за доставка, която е посочена отделно.
 
Законова Гаранция. Информация за потребители
Всички представени на сайта и/или продавани в онлайн магазина стоки са със законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба съгласно чл. 112-115 от ЗЗП. Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115, от ЗЗП. Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП. Информация за правата на потребителите, произтичащи от законовата гаранция по чл. 112-115 от ЗЗПТУК
На телефон 070012340 ще получите цялата информация, по чл.4 от ЗЗП, относима към представени на сайта и/или продавани в онлайн магазина стоки/услуги. Всичко казано в настоящия раздел (Законова гаранция. Информация за потребители) се отнася само за потребители по смисъла на §13, ал.1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗП.
 
Поръчки
Поръчки могат да правят само ползватели приели общите условия. За да направите поръчка е необходимо да попълните формуляра за поръчка.
 
Плащане
Ползвателят може да заплати цената на поръчана от онлайн магазина стока като използва по свой избор един следните способи:
Наложен платеж
Плащане с банкова карта
Банков превод
Независимо от избрания способ всички плащания се извършват само в български лева. С приемането на настоящите общи условия ползвателят дава своето изрично и безусловно съгласие, с изключение при плащане с „наложен платеж“, във всички останали случаи, включително, но не само при използване на опцията „Вземи от магазин“, да заплаща на SOS locksmith Лозенец, авансово, в пълен размер, продажната цена на всяка поръчана от онлайн магазина стока. В случай на плащане чрез "наложен платеж", при доставката купувачът получава от куриера фактура/касова бележка, в която е посочена дължимата продажна цена и цената за доставка. Купувачът предава на куриера сума равна на общата сума (включваща цената на стоката и цената на доставка) посочена във фактурата/касовата бележка, което се отбелязва в талона за приемо – предаване, (удостоверяващ предаването на стоката от куриера на купувача) който служи за разписка. С подписването на талона за приемо – предаване купувачът овластява куриера да предаде от негово име и за негова сметка на SOS locksmith Лозенец сумата представляваща продажната цена на доставената стока.
 
Договор
Договорът за продажба от разстояние между SOS Locksmith Лозенец и ползвателя/потребителя се счита за сключен и потвърден от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на SOS Locksmith Лозенец. С приемането на настоящите Общи условия потребителят изрично и безусловно се съгласява, потвърждението на сключен с SOS Locksmith Лозенец договор от разстояние, да се извършва на предоставената от него електронна поща.