facebook Лозенец

Програмиране на транспондер

Поправка на дистанционноТранспондерът е чип, в който има закодиран уникална информация и се намира във Вашата автокутийка. Има случаи когато той трябва бъде програмиран – да се „обучи” и синхронизира към Вашия автомобил, за да бъде разпознат. Това е процес, който изисква специализирани хардуер и софтуер, както и познания и опит, каквито нашите майстори автоключари в ключарския център на SOS Locksmith в Лозенец притежават.

Транспондерът– какво представлява

Транспондерът представлява интегрална схема, която е неразривна част от системата за сигурност на автомобилите, вградени в контактния ключ на всяко едно превозно средство. Ако колата не разпознае чипа (транспондерато тогава двигателят няма да заработи. Много често в нашия автоключарски център идват клиенти, които са сигурни, че нямат транспондери в своите автоключове, но това е заблуждение, защото по външния вид няма как това да се разбере. Даже има ситуации, при които невнимателни клиенти губят този чип когато им се налага да сменят повредената автокутийка на ключа си. По принцип почти всички автомобили, произведени след 1995 година разполагат с транспондери.

Защо обаче въобще се налага да се използват транспондери? През 1993 г. в Европа са откраднати над милион автомобили! Това бедствие принуждава застрахователите и производителите на коли да потърсят решения за сигурността им и бързо да разработят и внедрят нови системи за сигурност в производствените линии. В Германия стартира такъв проект между консорциум от немската автомобилна индустрия и застрахователната компания Allianz Insurance Group. Този проект има за цел инсталирането на имобилайзери и съответно транспондери в абсолютно всички превозни средства. Това се оказва изключително силен ход, кражбите намаляват драстично и съвсем скоро след това останалите държави в Европа започват да производството на коли с имобилайзери и транспондери.

В него има въведен уникален код, който няма как да бъде прочетен и възпроизведен (когато това се налага) без да сте в контакт с превозното средство и без да разполагате с необходимите хардуер и софтуер за извършване на тази дейност. Чипът реално приема автоключа, изпращайки сигнал до бобината, намираща се контактния ключ, която изпраща код до имобилайзера, който пък препраща информацията до компютъра и чак тогава може да се извърши запалването. Може и да звучи сложно, но това е мигновен процес и най- важното гарантира по-голяма сигурност на превозните средства, защото ако някъде по веригата някой процес е прекъснат, то тогава няма да сте в състояния да запалите двигателя на Вашия автомобил.

Видове транспондери

Транспондерите се различават най-вече според вида на кодирането на информация в тях. Те се делят на такива с:

Автоключ Фиксиран код.

Както можете да се досетите поимето, този код е с постоянна величина и не се променя. Ако Вашият чип е с такъв код (това зависи от марката и модела на автомобила), то ние можем да го копираме от Вашия автоключ в нашия ключарски център дори без наличието на Вашия автомобил.

Автоключ Криптиран код.

Тук задължително ще се нуждаем от достъп до таблото на автомобила, за да извлечем информацията от него. Това няма как да се случи, ако разполагаме единствено с автоключа Ви.

Автоключ Плаващ код.

Основното при него е, че той се променя постоянно – с цел по-голяма сигурност и невъзможност системата да бъде хакната. Този чип се използва при някои от по-луксозните марки превозни средства. Това обаче няма да ни попречиние да извършим програмирането, защото разполагаме с всички необходими софтуер и хардуер за целта.


Кога се налага програмирането на транспондера

Често това е необходимо заради проникналите влага и прах във Вашата автокутийка. Тогава чипът се разваля и се налага да си закупите нов такъв. В нашия онлайн магазин разполагаме с многообразие от видове транспондери, които после ще синхронизираме за работа към вашето превозно средство. Има неприятни ситуации, в които транспондерът губи връзка с автомобила поради някаква повреда или най-често поради изтощен акумулатор. В такава ситуация трябва отново да изградим връзка между него и автомобила, за да може двигателят му да запали. При повреда върху таблото светва индикатор – ключ на фона на кола или катинар. При закупуването на нов автоключ, програмирането на транспондера също е задължителен процес така, както е обучението на автоключа.

Във всяка една ситуация може да сте сигурни, че наш авариен ключар ще бъде на посочения от Вас адрес, ако имате проблем с Вашия транспондер. В повечето случаи ще ни трябва достъп до управлението на автомобила, за да извлечем, синхронизираме необходимата информация и програмираме вашия транспондер.