facebook Лозенец

Изработване на нов автоключ и прекодиране на ключалки

Изработване на ключове за MAZDAКогато имате нужда от нов автоключ, се налага и автоключалките на Вашето превозно средство за бъдат прекодирани (пренареденипо него, за да може да го ползвате. Това са услуги, в извършването на които нашите майстори ключари в ателието в Лозенец са се специализирали отдавна.

Автоключ Тук подробно сме разгледали кога се налага обучението на автоключ.

Често обучението на автоключ върви ръка за ръка с прекодиране на автоключалките.

Случаите, когато това е задължително, е когато са Ви го откраднали – тогава не е достатъчно единствено да изработите дубликат по ключалките, защото старият (откраднат или загубен) ключ, също ще може да действа.

Трябва да знаете, че много застрахователни компании изискват вашите ключалки да бъдат пренаредени (при опити за проникване и нанасяне на щетислед като направите нов автоключ, защото така ще предотвратите риска от кражба впоследствие.


Автоключ Какво е необходимо да направите когато са Ви откраднали ключа?

Ако имате дубликат помислете, дали ще продължите да го ползвате, дали крадците биха имали достъп до Вашето превозно средство, дали ако са Ви откраднали и документите, вътре има информация за това къде живеете и за Вашето превозно средство. При всички случаи Ви съветваме да направите нов автоключ, за да сте спокойни и да предотвратите бъдещи доста по-големи главоболия и разходи. Тогава докарайте колата си в нашия автоключарски център, където ние ще обучим ключа Ви наново, ще пренаредим ключалките, вкл. и тази за запалването, и така откраднатият ключ ще бъде неизползваем.

Ако обаче са Ви откраднали единственият автоключ, ситуацията става малко по-сложна, но не и такава, за която ние нямаме решение. При автомобила ще дойде авариен автоключар, който ще го отвори без никакви проблеми (аварийното отваряне е една от услугите, в които нашите майстори също са специалистии после от таблото за управление ще получи необходимата информация, за да обучи нов автоключ. После той ще бъде нарязан по вече наредената наново автоключалка (която ще трябва да демонтираме и в последствие монтираме наново), процес, който ще трябва да се направи и за останалите заключващи механизми, ако те ползват същия ключ. Така накрая ще имате съвсем нов уникален автоключ, а откраднатият ще бъде „забравен” от превозното средство и негоден за употреба.

Във всяка една ситуация Ви съветваме да имате дубликат на своя автоключ както и в никакъв случай да не държите документите си в жабката например, както често правят някои. Ако станете жертва на кражба, не се колебайте да ни звъннете – ние бързо ще нарежем и обучим нов ключ и ще пренаредим ключалките на Вашето превозно средство, за да сте спокойни, че откраднатият автоключ няма да може да се използва по никакъв начин.